Eko Babie Lato 2017 – zebraliśmy głosy

Coraz więcej głosów! Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy zagłosowali na projekt SmogSTOP podczas eko festynu #EkoBabieLato2017, Dziękujemy organizatorowi Urządowi Miasta i Gminy Swarzędz za możliwość prezentacji projektu  Podczas festynu Straż Miejska prezentowała metodę spalania paliwa stałego metodą #odGóry. TAK oba piece są rozpalone! W piecu po prawej stronie wykorzystana jest metoda #odGóry i tą właśnie metodę polecamy!!!