Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Swarzedz

W dniu 29.03 uczestniczyłem na Warsztatach przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Swarzędz. Podczas tego spotkania roboczego zaproponowałem:

Cel strategiczny: Ochrona zdrowia w związku z zanieczyszczeniami powietrza
Kierunki zadań:

  • rozwijanie sieci czujników jakości powietrza na terenie całej gminy Swarzędz
  • zwiększone kontrole pieców przez Straż Miejską, oznaczanie/wykluczanie pieców z użytkowania zgodnie z harmonogramem Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (piece bezklasowe, kozy itp)
  • współpraca między Wydziałem Ochrony Środowiska <-> Ośrodkiem Pomocy Społecznej <-> Strażą Miejską celem ustalenia potencjalnych użytkowników przestarzałych pieców, czy osób/rodzin wymagających wsparcia przy instalacji nowych pieców
  • zwiększenie puli dotacji gminnych na wymianę pieców
  • większa pomoc przy składaniu wniosków o dotacje Rządowe (Czyste Powietrze), Powiatowe i Gminne
  • kontrole deklaracji „ceeb źródła ciepła i źródeł spalania paliw”
  • kontrole firm w związku z generowanie odpadów drewnopodobnych, które wykorzystywane są niezgodnie tj. jako paliwo
  • utworzenie dedykowanej podstrony dla Wydziału Ochrony Środowiska ze wszelkimi potrzebnymi informacjami dot. działań w związku z ochroną powietrza
  • prelekcje w szkołach nt. ochrony powietrza, zagrożeń pyłami PM10 i PM2,5
  • kampania informacyjna w szczególności przed sezonem grzewczym, a podczas sezonu prognozowanie zanieczyszczeń – wydawanie komunikatów/zaleceń

Jacek Bura