Program

Główne postulaty

  • kontynuacja walki o czyste powietrze – SmogSTOP,
  • poprawa bezpieczeństwa i standardu życia w sołectwach (przejścia dla pieszych, kładki, oświetlenie),
  • zwiększenie środków w Budżecie Obywatelskim, rozszerzenie o zadania miękkie np. warsztaty, integracje itp.,
  • zabieganie o budowę ścieżek pieszo-rowerowych i modernizację ulic,
  • uczestnictwo w programach mogących zwiększyć finansowanie zadań sołeckich, np. Wielkopolska Odnowa Wsi, Trak Piastów LGD itp.,
  • dbanie o interes społeczny mieszkańców sołectw,
  • wspieranie inicjatyw mieszkańców służące rozwojowi sołectw,
  • aktywne rozwiązywanie zgłaszanych problemów,
  • większy dostęp do informacji, współpraca z mediami swarzędzkimi.

Zaangażowałem się w

kilka projektów na przestrzeni lat

SmogSTOP

Swarzędzka Inicjatywa AntySMOGowa

Paczkowo.com

Redaktor

JeyBi design

mikrofirma

infoSwarzędz

Redaktor naczelny