Pozostało 100 dni do zakazu użytkowania kopciuchów!

Zgodnie z obowiązującymi uchwałami od 1 maja 2018 r., które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego, flotokoncentratu czy mokrego drewna wprowadzono ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków. Kotły i piece zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach: do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych i do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Jakiej klasy jest mój piec/kocioł?

Najprawdopodobniej żadnej tj. jest bezklasowy, pozaklasowy czy po prostu jest kopciuchem, tak się okazuje, gdy chcemy sprawdzić swój piec bo zwyczajnie nie ma tabliczki znamionowej, która w tym wypadku jest tylko wskazówką. Ostatecznym dowodem na klasę pieca jest certyfikat, który dostarcza producent wraz z zakupionym piecem. Starsze piece klasy 1. i 2. zgodnie z obowiązującymi uchwałami również zaliczają się do wymiany.

Co robić, aby nie zostać ukaranym?

Nadchodzący sezon grzewczy nie jest dobry na podejmowanie trudnych decyzji związanych z wymianą pieca czy remontem instalacji grzewczej w domach, niestety w obliczu obowiązujących przepisów jest to jedyna droga. Osoby, które w 2024 roku nadal będą wykorzystywać kopciuchy mogą zapłacić od 500 zł nawet do 5 tys. zł kary.

Nie mam środków na wymianę pieca!

Rokrocznie gmina Swarzędz, Powiat Poznański czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza nabory na dofinansowanie do wymiany starego pieca. Mieszkańcy gminy Swarzędz mogą skorzystać z różnych źródeł dofinansowania wystarczy oczywiście wcześniej przygotować się do planowanej inwestycji. Gmina Swarzędz od 2018 roku przeznaczyła na ten cel około 3 mln zł. Natomiast z programu Czyste Powietrze jak dotąd (stan na 21.09.2023 r.) wypłacono ponad 7 mld zł w tym około 2,5 mln zł dla mieszkańców gminy Swarzędz (stan na 30.06.2023 r.). W ubiegłym roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, przy ul. św.Marcina 1 (Wydział Ochrony Środowiska) uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dzięki czemu mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do rządowych dotacji.

Ile pieców do wymiany w gminie Swarzędz?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r. każde źródło ciepła musiało zostać zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB. Ewidencja prowadzona jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Niestety w związku z uruchomionym w ubiegłym roku dodatkiem węglowym nagle okazywało się, że pomysłowi mieszkańcy zmieniali deklaracje byleby dostać tzw. dodatek węglowy. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu (stan na 30.11.2022 r.) ilość wniosków o wypłatę dodatku węglowego w gminie Swarzędz wyniosła 3097, natomiast wniosków o preferencyjny zakup węgla wystąpiło tylko 892 mieszkańców. Jak wiemy nie wszyscy mieszkańcy wystąpili o dodatek węglowy, część z tych wniosków dotyczyła zakupu drewna dlatego liczba 3097 do analizy jest zupełnie nieprzydatna. Z pewnością można natomiast powiedzieć, że mamy 892 domostwa, które korzystają z pieca węglowego, który to najprawdopodobniej też trzeba będzie wymienić.

Jak to będzie w 2024 roku?

Z pewnością nie ma co liczyć na zmianę wielkopolskiej uchwały antysmogowej jak to miało miejsce w Małopolsce, gdzie w roku ubiegłym mimo ogromnego sprzeciwu mieszkańców i samorządowców uchwała wydłużyła możliwość użytkowania pieców pozaklasowych do końca pierwszego kwartału 2024 r.

W czasie pandemii, podczas której faktycznie zmniejszyła się ilość kontroli Swarzędzkiej Straży Miejskiej wzrosła zuchwałość mieszkańców, którzy ogrzewali swoje domostwa paląc śmieci szczególnie po godzinie 22:00, gdy Straż Miejska już nie pracuje. W ubiegłym roku natomiast zwiększyła się wykrywalność takich praktyk m.in. dzięki powstaniu w 2021 roku drugiej jednostki tzw. „Eko-Patrolu”.