Swarzędz uruchomił punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, przy ul. Święty Marcin 1 (Wydział Ochrony Środowiska) uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Ważne! 

W celu skorzystania z punktu konsultacyjno-informacyjnego konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu pod numerami telefonów: 61 65 12 403, 61


Program przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu;
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej;
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (tj. rekuperację);
  • termomodernizację budynków w tym wymianę okien i drzwi;
  • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Dofinansowaniem objęte są projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Realizację inwestycji należy zakończyć do 30 miesięcy, a dla dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegóły Programu (m.in. zasady, określenie poziomów dofinansowania oraz maksymalne kwoty dotacji) dostępne na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

Składanie wniosku na dotację

Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW. W tym celu należy posiadać adres e-mail i zarejestrować się na ww. portalu.

Przed przyjściem do punktu konsultacyjno-informacyjnego należy założyć swój profil na Portalu Beneficjenta pod adresem: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

Wniosek można złożyć także elektronicznie przez serwis gov.pl, posiadając profil zaufany. Formularz wniosku dostępny jest po zalogowaniu się na ww. serwis.

W przypadku wniosku o podwyższonym lub najwyższym stopniu dofinansowania należy przed złożeniem wniosku uzyskać z Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.