Czyste Powietrze w Swarzędzu

Cel programu:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dla kogo:

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Na co:

 • Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na  źródło ciepła spełniające wymagania programu:
  • Kotły na paliwa stałe
  • Kotły olejowe
  • Kotły gazowe kondensacyjne
  • Węzły cieplne
  • Systemy ogrzewania elektrycznego
  • Pompy ciepła powietrzne
  • Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Jako element dodatkowy:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne

W jakiej formie:

 • Dotacja
 • Pożyczka
 • Dotacja z pożyczką

Ile:

Na jakich warunkach:

 • Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

Dla pożyczki:

 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych
  ale nie mniej niż 2% rocznie
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze.

Dostęp do wszystkich dokumentów programowych, w tym formularza wniosku, będzie możliwy od dnia ogłoszenia naboru, który planowany jest na miesiąc wrzesień. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Więcej szczegółów: http://www.wfosgw.poznan.pl/

Prezentacja Czyste Powietrze